ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

hatályos: 2020. április 20-tól
Adatkezelő neve: attrakció e.v.
Székhelye: 8220. Balatonalmádi, Mátyás király út 13/A.
Adószáma: 62786566-1-39
Nyilvántartási szám: 2673186
Képviseli: Sziráczky Valéria

(továbbiakban: Társaság)

Jelen Tájékoztató a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazó Adatkezelési Szabályzatnak a része, mely AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Tájékoztató megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat az üzemeltető kizárólag kapcsolattartás, valamint a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az üzemeltető birtokolja az oldalainkon látható szöveges és képi információkat. Ezen weboldal oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik! Tilos továbbá a tőlünk származó információk, bármilyen formában történő megváltoztatása, továbbítása vagy ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.